Переклад сайту

Ukrainian Ukrainian

Мотиваційний лист - викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на спеціальність інституту та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони. У разі необхідності до мотиваційного листа може бути додано матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію (грамоти, сертифікати, тощо).

У мотиваційному листі вступник повинен подати таку інформацію:

 • прізвище, ім’я, по батькові;
 • номер спеціальності, номер галузі та назву спеціальності (освітньої програми);
 • мету вступу на обрану спеціальність чи освітню програму;
 • чому вибрано саме Надслучанський інститут Національного університету водного господарства та природокористування;
 • дотичні до майбутньої спеціальності знання та навички;
 • здобутки та проекти, у яких брав участь - як шкільні, так і позашкільні, отримані стипендії, гранти або заохочувальні премії, міжнародний досвід, кваліфікації, тощо (якщо є);
 • соціальні навички, якщо вони важливі для обраної спеціальності;
 • висновки.

Рекомендації до написання мотиваційного листа:

 • не потрібно складати мотиваційний лист одним великим (універсальним) списком досягнень та навичок;
 • заборонено вживання сленгу та нецензурних слів;
 • уникайте шаблонних фраз та мовних помилок;
 • не зловживати цитатами, використовувати їх лише у випадках, коли без цитати втрачається контекст розповіді;
 • не перебільшуйте своїх досягнень (дані можуть бути перевірені);
 • акцентуйте свою увагу більше на майбутніх планах, а не лише на попередніх здобутках;
 • рекомендований обсяг мотиваційного листа – 200 - 500 слів.

Оцінювання мотиваційного листа:

 • наявність мотиваційного листа є обов’язковою складовою при поданні заяви для вступу на навчання для усіх вступників;
 • розгляд мотиваційних листів здійснюється Приймальною комісією (відповідно до поданих вище вимог та рекомендацій) без присвоєння їм конкурсних балів;
 • мотиваційні листи вступників будуть рейтингуватись на основі інформації викладеної вступником згідно з чинними рекомендаціями;
 • до інституту можливо вступити за результатами розгляду лише мотиваційного листа на спеціальності передбачені Правилами прийому;
 • при рівності балів та пріоритетностей заяв, визначальним є результат оцінювання мотиваційного листа.

ПРИМІТКА.
Лист адресований голові париймальної комісії, директору інституту ФІЗИКУ Ігорю Васильовичу.

ДОКУМЕНТИ:

 • КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ: