Переклад сайту

Ukrainian Ukrainian

Вищий приватний навчальний заклад Надслучанський інститут розпочав свою освітню діяльність 1 вересня 2004 року. Створений інститут для задоволення потреб ринку праці кадрами для лісогосподарської галузі Рівненської області, багатої лісовими ресурсами.

За роки існування інституту створено відповідну навчально-матеріальну базу, зокрема інститут забезпечений сучасним обладнанням для проведення навчальних занять та здійснення різноманітних наукових досліджень. До послуг студентів комп’ютерний клас  з виходом до мережі інтернет, бібліотека , читальний зал.

25 квітня 2007 року в інституті проведено першу науково-практичну конференцію «Природно-ресурсний комплекс Західного Полісся: історія, стан, перспективи розвитку». Заслухано більше 70 доповідей. За результатами конференції започатковано видання збірника наукових праць «Проблеми Західного Полісся. Вісник НСІ»

У 2008р. випущено перший випуск 88 бакалаврів лісового і садово-паркового господарства, а в 2009 році 57 бакалаврів лісового і садово-паркового господарства та 24 спеціаліста лісового господарства.

У 2009р інститут успішно пройшов акредитацію за ІІІ рівнем. За період роботи інституту випущено 306 бакалаврів з лісового та садово-паркового господарства та 116 спеціалістів лісового господарства.

У травні 2012 року в інституті проведено першу міжнародну науково-практичну конференцію «Природно-ресурсний комплекс Західного Полісся: історія, стан, перспективи розвитку»

У грудні 2012 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2012р. №670-р, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09 жовтня 2012 року №1084, рішення Вченої ради Національного університету водного господарства та природокористування від 30 листопада 2012 року, протокол №13 ) інститут було реорганізовано в Надслучанський інститут Національного університету водного господарства та природокористування.

Сьогодні інститут – це державний вищий навчальний заклад, який здійснює підготовку бакалаврів у галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 205 «Лісове господарство» за рахунок державного бюджету і коштів юридичних та фізичних осіб.

До викладання запрошуються провідні викладачі вузів  Рівного та практики.

Студенти мають можливість здобуті науково-теоретичні знання, поглиблювати під час проходження практик на лісогосподарських підприємствах Рівненської області вивчаючи ліси Поліського регіону.

Більшість випускників інституту працевлаштовані та успішно працюють в лісовій галузі Рівненської та суміжних областей.

Корисні посилання: