Переклад сайту

Ukrainian Ukrainian

У своїй роботі по міжнародній діяльності Надслучанський інститут НУВГП користується матеріалами та правовою базою Національного університету водного господарства та природокористування.    Університет бере активну участь у виконанні міжнародних програм у сфері вищої освіти, допомагає іноземним державам в підготовці їх національних кадрів.

https://nuwm.edu.ua/mizhnarodna-diialnist

Міжнародна діяльність інституту працює за багатьма напрямами, основними з яких є:

  • Розвиток зв’язків і співробітництва із закордонними навчальними закладами з метою інтегрування у міжнародне освітнє середовище.
  • Встановлення та розвиток контактів з міжнародними фондами, проектами з метою участі у виконанні міжнародних проектів, програм, проведенні наукових досліджень. 
  •  Розробка впровадження заходів для участі студентів у програмах академічної мобільності, закордонного стажування та практики.
  • Підтримка стосунків з зарубіжними партнерами у галузі спільних програм обміну та програм закордонного стажування для викладачів та студентів інституту.
  • Дотримання вимог та нормативів, які ставляться до міжнародного науково-технічного та навчально-методичного співробітництва інституту.
  • Надання інформації та консультативної підтримки науково -педагогічному складу та студентам щодо можливостей участі у проходженні закордонного стажування, практики.
  • Організацію та проведення зустрічей і переговорів з подальшим підписанням вище названих договорів, угод, протоколів і робочих програм та зарубіжними партнерами на всіх етапах співробітництва.