Переклад сайту

Ukrainian Ukrainian

Кафедра лісівництва є випусковою та здійснює підготовку бакалаврів  за спеціальністю 205 "Лісове господарство" за денною та заочною формами навчання з ліцензованим обсягом  60 осіб.

Кадрове забезпечення кафедри формується шляхом залучення до педагогічної, навчально-методичної та наукової роботи висококваліфікованих педагогів і науковців інших кафедр інституту та практиків. Сьогодні навчальний процес та наукову діяльність на кафедрі забезпечують:

Прізвище Ім’яПосада
Вчене звання
Науковий ступіньПосилання на репозиторій
Івашинюта Сергій ВолодимировичСтарший викладач, завідувач кафедри лісівництваК.С.-Г.Н.
Фізик Ігор ВасильовичПрофесор
Доцент
К.С.-Г.Н.
Семенюк Микола ВіталійовичСтарший викладач
Кондратюк Надія ВолодимирівнаСтарша викладачка
Дмишук Микола Дем’яновичСтарший викладач
Грицюк Володимир ВолодимировичСтарший викладач
Писаренко Віктор ОлексійовичСтарший викладач
Грицюк Ірина ІванівнаСтарша викладачка
Ціпан Юлія РоманівнаСтарша викладачка
Гончар Володимир МиколайовичДоцентК.С.-Г.Н.

Формування колективу кафедри триває.

Загалом, силами співробітників кафедри забезпечується читання лекцій і ведення лабораторних та практичних занять з понад 40 фахових дисциплін. До науково-педагогічної роботи залучаються також висококваліфіковані фахівці-практики.

Навчальні та виробничі практики студенти проходять у державних лісогосподарських підприємствах . Для цього укладені відповідні угоди між інститутом і підприємствами, організаціями та установами, де проводяться навчальна, виробнича, а згодом і переддипломна практики.

Після закінчення навчання випускники мають гарантоване працевлаштування, адже потужна в області лісогосподарська галузь щорічно потребує спеціалістів з вищою освітою.

Основні напрацювання кафедри:

 1. «Ботаніка» - методичні вказівки по проведенню польової практики - Л.М.Дума
 2. Методичні вказівки для підготовки курсового проекту з лісівництва - І.В.Фізик
 3. Методичні вказівки до виконання курсового проекту на тему «Механізація лісогосподарських робіт» - М.Д.Дмишук
 4. «Лісосадильні машини» - методичні вказівки до лабораторно-практичних робіт - О.А.Сиротинський, М.Д.Дмишук
 5. «Лісова гідрологія» - методичні вказівки до виконання практичних робіт - В.В.Пастушок
 6. «Лісова гідрологія» - курс лекцій, частина перша - В.В.Пастушок
 7. «Грунтознавство» - методичні вказівки до виконання контрольних робіт - С.І Веремеєнко
 8. «Механізації лісового та сільського господарства» - методичні вказівки до виконання курсового проекту - М.Д.Дмишук
 9. «Лісознавство» - курс лекцій - І.В.Фізик
 10. «Лісова гідрологія» - конспект лекцій, частина друга - В.В.Пастушок
 11. «Захист лісу» - методичні вказівки для проведення навчальної практики - В.В.Пастушок
 12. «Економіка лісового господарства» - методичні вказівки до виконання курсового проекту - Б.Ф.Ширко
 13. «Економіка лісового господарства» - методичні вказівки до виконання практичних робіт - Б.Ф.Ширко
 14. «Основи лісоексплуатації та транспорту» - методичні вказівки до лабораторно-практичних робіт - М.Д.Дмишук
 15. «Історія лісівництва» - методичні вказівки до вивчення курсу - Л.І.Копій І.В.Фізик
 16. «Лісовий розсадник і лісові культури» - методичні вказівки до виконання курсового проекту - Н.О.Волошинова
 17. Метеорологія - Ю.В.Ніжаловський
 18. «Лісова пірологія» - методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних робіт - В.В.Пастушок
 19. «Лісова таксація», розділ «Аналіз лісового стовбура» -методичні вказівки по курсу - В.М.Гончар
 20. Програма комплексної кваліфікаційної практики
 21. «Введення в спеціальність» - методичні вказівки до вивчення курсу - В.М.Гончар
 22. Плуги загального та спеціального призначення - М.Д.Дмишук
 23. Борони, культиватори, фрези, лущильники, котки - М.Д.Дмишук
 24. Машини та апарати для захисту лісу від шкідників та хвороб (обпилювачі, аерозольні генератори, інєктори, потруювачі …) - М.Д.Дмишук
 25. Машини та апарати для захисту лісу від шкідників та хвороб (обприскувачі) - М.Д.Дмишук
 26. «Організація планування і управління на лісогосподарських підприємствах» - курсове проектування - Б.Ф.Ширко
 27. Основи лісоексплуатації та транспорт лісу - М.Д.Дмишук
 28. «Організація планування і управління на лісогосподарських підприємствах» - методичні вказівки до виконання практичних робіт - Б.Ф.Ширко
 29. Методичні вказівки для проходження переддипломної практики та обґрунтування запроектованих заходів у дипломних проектах - Б.Ф.Ширко
 30. Методичні вказівки до написання дипломних робіт - Н.О.Волошинова
 31. Поліпшення стану виробничого середовища, зменшення важкості та напруженості трудового процесу (практична робота №2-3) - М.Д.Дмишук
 32. «Рекультивація земель» - планування порушених земель - Ю.М.Грищенко
 33. Методичні вказівки і програма переддипломної практики - Н.О.Волошинова
 34. «ГІС у лісовому господарстві» - методичні вказівки для лабораторних робіт - С.М.Остапчук
 35. «Лісовий кадастр» - конспект лекцій - І.В.Блищик
 36. «Лісовий кадастр» - методичні вказівки для виконання практичних робіт - І.В.Блищик
 37. «Основи наукових досліджень» - Н.О.Волошинова
 38. Методичні вказівки для лабораторно-практичних робіт – «Сівалки» - М.Д.Дмишук
 39. Методичні вказівки для лабораторно-практичних робіт – «Машини, знаряддя і пристрої для збирання та переробки лісового насіння» - М.Д.Дмишук
 40. «Аерокосмічні методи» - методичні вказівки для лабораторно-практичних робіт - С.М.Остапчук
 41. «Лісова ентомологія» - методичні вказівки для лабораторних робіт - В.В.Пастушок
 42. «Економіка лісового господарства» методичні вказівки для виконання контрольних робітстудентами заочної форми навчання - Б.Ф.Ширко
 43. Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Гідротехнічні меліорації» і виконання контрольної роботи для заочників - С.М.Коробченко