Переклад сайту

Ukrainian Ukrainian

Кафедра лісівництва є випусковою та здійснює підготовку бакалаврів  за спеціальністю 205 "Лісове господарство" за денною та заочною формами навчання з ліцензованим обсягом  60 осіб.

Кадрове забезпечення кафедри формується шляхом залучення до педагогічної, навчально-методичної та наукової роботи висококваліфікованих педагогів і науковців інших кафедр інституту та практиків. Сьогодні навчальний процес та наукову діяльність на кафедрі забезпечують:

к.с-г.н. Гончар В. М.,  к.е.н., Ширко Б.Ф.,  к.с.-г.н., Фізик І.В. Белюшко П. С.;

старші викладачі: Ціпан Ю. Р.,  Грицюк В. В., Писаренко В. О. Дмишук М.Д., Семенюк М. В., Грицюк І. І., Кондратюк Н. В.;

викладачі: Лисюк О. Р.

Формування колективу кафедри триває.

Загалом, силами співробітників кафедри забезпечується читання лекцій і ведення лабораторних та практичних занять з понад 40 фахових дисциплін. До науково-педагогічної роботи залучаються також висококваліфіковані фахівці-практики.

Навчальні та виробничі практики студенти проходять у державних лісогосподарських підприємствах . Для цього укладені відповідні угоди між інститутом і підприємствами, організаціями та установами, де проводяться навчальна, виробнича, а згодом і переддипломна практики.

Після закінчення навчання випускники мають гарантоване працевлаштування, адже потужна в області лісогосподарська галузь щорічно потребує спеціалістів з вищою освітою.

Основні напрацювання кафедри:

 1. «Ботаніка» - методичні вказівки по проведенню польової практики - Л.М.Дума
 2. Методичні вказівки для підготовки курсового проекту з лісівництва - І.В.Фізик
 3. Методичні вказівки до виконання курсового проекту на тему «Механізація лісогосподарських робіт» - М.Д.Дмишук
 4. «Лісосадильні машини» - методичні вказівки до лабораторно-практичних робіт - О.А.Сиротинський, М.Д.Дмишук
 5. «Лісова гідрологія» - методичні вказівки до виконання практичних робіт - В.В.Пастушок
 6. «Лісова гідрологія» - курс лекцій, частина перша - В.В.Пастушок
 7. «Грунтознавство» - методичні вказівки до виконання контрольних робіт - С.І Веремеєнко
 8. «Механізації лісового та сільського господарства» - методичні вказівки до виконання курсового проекту - М.Д.Дмишук
 9. «Лісознавство» - курс лекцій - І.В.Фізик
 10. «Лісова гідрологія» - конспект лекцій, частина друга - В.В.Пастушок
 11. «Захист лісу» - методичні вказівки для проведення навчальної практики - В.В.Пастушок
 12. «Економіка лісового господарства» - методичні вказівки до виконання курсового проекту - Б.Ф.Ширко
 13. «Економіка лісового господарства» - методичні вказівки до виконання практичних робіт - Б.Ф.Ширко
 14. «Основи лісоексплуатації та транспорту» - методичні вказівки до лабораторно-практичних робіт - М.Д.Дмишук
 15. «Історія лісівництва» - методичні вказівки до вивчення курсу - Л.І.Копій І.В.Фізик
 16. «Лісовий розсадник і лісові культури» - методичні вказівки до виконання курсового проекту - Н.О.Волошинова
 17. Метеорологія - Ю.В.Ніжаловський
 18. «Лісова пірологія» - методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних робіт - В.В.Пастушок
 19. «Лісова таксація», розділ «Аналіз лісового стовбура» -методичні вказівки по курсу - В.М.Гончар
 20. Програма комплексної кваліфікаційної практики
 21. «Введення в спеціальність» - методичні вказівки до вивчення курсу - В.М.Гончар
 22. Плуги загального та спеціального призначення - М.Д.Дмишук
 23. Борони, культиватори, фрези, лущильники, котки - М.Д.Дмишук
 24. Машини та апарати для захисту лісу від шкідників та хвороб (обпилювачі, аерозольні генератори, інєктори, потруювачі …) - М.Д.Дмишук
 25. Машини та апарати для захисту лісу від шкідників та хвороб (обприскувачі) - М.Д.Дмишук
 26. «Організація планування і управління на лісогосподарських підприємствах» - курсове проектування - Б.Ф.Ширко
 27. Основи лісоексплуатації та транспорт лісу - М.Д.Дмишук
 28. «Організація планування і управління на лісогосподарських підприємствах» - методичні вказівки до виконання практичних робіт - Б.Ф.Ширко
 29. Методичні вказівки для проходження переддипломної практики та обґрунтування запроектованих заходів у дипломних проектах - Б.Ф.Ширко
 30. Методичні вказівки до написання дипломних робіт - Н.О.Волошинова
 31. Поліпшення стану виробничого середовища, зменшення важкості та напруженості трудового процесу (практична робота №2-3) - М.Д.Дмишук
 32. «Рекультивація земель» - планування порушених земель - Ю.М.Грищенко
 33. Методичні вказівки і програма переддипломної практики - Н.О.Волошинова
 34. «ГІС у лісовому господарстві» - методичні вказівки для лабораторних робіт - С.М.Остапчук
 35. «Лісовий кадастр» - конспект лекцій - І.В.Блищик
 36. «Лісовий кадастр» - методичні вказівки для виконання практичних робіт - І.В.Блищик
 37. «Основи наукових досліджень» - Н.О.Волошинова
 38. Методичні вказівки для лабораторно-практичних робіт – «Сівалки» - М.Д.Дмишук
 39. Методичні вказівки для лабораторно-практичних робіт – «Машини, знаряддя і пристрої для збирання та переробки лісового насіння» - М.Д.Дмишук
 40. «Аерокосмічні методи» - методичні вказівки для лабораторно-практичних робіт - С.М.Остапчук
 41. «Лісова ентомологія» - методичні вказівки для лабораторних робіт - В.В.Пастушок
 42. «Економіка лісового господарства» методичні вказівки для виконання контрольних робітстудентами заочної форми навчання - Б.Ф.Ширко
 43. Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Гідротехнічні меліорації» і виконання контрольної роботи для заочників - С.М.Коробченко