Переклад сайту

Ukrainian Ukrainian

Публічна інформація

Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі діяльності Надслучанського інституту НУВГП.

Даний розділ створений, щоб задовільнити вимоги Закону України “Про доступ до публічної інформації”, щодо інформування про діяльність Надслучанського інституту Національного університету водного господарства та природокористування.

«Публічна інформація» є відкритою для вільного отримання, поширення та будь-якого іншого використання інформації.

Розділ сайту «Публічна інформація» включає в себе наступні пункти: фінанси, адміністративна інформація, форми запитів, академічна доброчесність.


Кошторис на 2016 рік

Кошторис на 2017 рік

План використання бюджетних коштів на 2017 рік

Звіт про надходження коштів за 2015 рік

Розмір оплати за навчання

Про індексацію оплати за навчання

Форма 1-дс Баланс на 1 січня 2020 року

Форма 1-дс Баланс на 1 липня 2020 року

Форма 2-дс Звіт про фінансові результати за 2019 рік

Форма 2-дс Звіт про фінансові результати за перше півріччя 2020 року

Форма 3-дс Звіт про рух грошових коштів за 2019 рік

Форма 4-дс Звіт про власний капітал за 2019 рік

Форма 5-дс Примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік

Форма 4-1д Звіт про надходження і використанн коштів, отриманих як плата за послуги за 2019 рік

Форма 4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за перше півріччя 2020 року

Форма 4-2д Звіт про надходження і використанн коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2019 рік

Форма 4-2д Звіт про надходження і використанн коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за перше півріччя 2020 року

Форма 7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 1 січня 2020 року

Форма 7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 1 липня 2020 року

Положення про надання платних послуг НСІ НУВГП

Положення про договірну діяльність в інституті