Переклад сайту

Ukrainian Ukrainian

Бібліотека була створена в 2005 році.  Робота бібліотеки, як структурного підрозділу інституту спрямована на інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу і надання допомоги студентам в оволодінні навчальною програмою, забезпечення наукових досліджень, підвищення культурного рівня читачів.

Книжковий фонд бібліотеки складає більше 5 тисяч примірників та 1.5 тисяч навчально –методичних посібників та методичних вказівок, виданих викладачами інституту. В бібліотеці до послуг читачів представленні енциклопедичні видання, довідкові словники з різних галузей знань,карти, Наукові вісники та матеріали науково-практичних конференцій, які проводились за сприяння Надслучанського інституту.

Щороку проводиться підписка на періодичні видання.

До послуг читачів є читальний зал, де діє точка доступу до Wi-Fi для безкоштовного доступу до мережі Інтернет.

Бібліотека здійснює інформаційну підтримку проведення культурно-масових заходів, семінарів, виховних годин,предметних тижнів.

До знамених і пам’ятних  дат оформляються книжкові виставки, проводяться перегляди літератури, бібліографічні огляди , бесіди для популяризації книжкового фонду.

Одним із основних завдань  діяльності бібліотеки є забезпечення доступності документів та інформації на основі якісного та оперативного бібліотечного та інформаційного обслуговування читачів відповідно до їх інформаційних запитів,надання допомоги у виборі літератури і в самостійній роботі з книгою шляхом індивідуальної та масової роботи з читачем.