Переклад сайту

Ukrainian Ukrainian

Документи та строки їх прийому для вступників на основі ОКР "Молодший спеціаліст" та ОС "Молодший бакалавр", "Фаховий молодший бакалавр"

     Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на перший курс (зі скороченим строком навчання) або на старші курси за освітніми програмами підготовки бакалавра на основі здобутих освітньо-кваліфікаційних рівня молодшого спеціаліста, або освітніх ступенів фахового молодшого бакалавра та молодшого бакалавра  в 2023 році проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форми навчання

Заочна форма навчання

Початок реєстрації заяв вступників

19 липня

01 вересня

Закінчення реєстрації заяв вступників

18:00
31 липня

23 вересня

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту

за державним (регіональним) замовлення - не пізніше 05 серпня

не пізніше 25 вересня

за кошти фізичних та/або юридичних осіб- не раніше 09 серпня;

Виконання абітурієнтами вимог до зарахування:

на місця державного (регіонального) замовлення - до 18:00 08 серпня

не пізніше
28 вересня

за кошти фізичних та/або юридичних осіб - не раніше  11 серпня

Терміни зарахування вступників

за державним (регіональним) замовленням – не пізніше10 серпня

не пізніше 30 вересня

за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 30 серпня

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 18 серпня

­

        
ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПОДАЮТЬ ДОКУМЕНТИ

     Під час подання заяви в паперовій формі (якщо заяву в електроній формі подати не можливо) вступник пред’являє особисто оригінали:

 1. Документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 2. Військово-облікового документа для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 3. Документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
 4. Документів (за наявності), які підтверджують право вступника на спеціальні умови участі в конкурсному відборі.   

     До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 1. Копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 2. Копію військово-облікового документа - для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 3. Копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього, або витяг з реєстру документів про освіту в ЄДЕБО;
 4. Копію облікової картки платника податків (РНОКПП);
 5. Мотиваційний лист;
 6. Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

      Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

   Підставою для зарахування особи на навчання є підтвердження вибору місця навчання, виконання вимог до зарахування та укладення договору (контракту) про навчання в НСІ НУВГП між НСІ НУВГП та вступником (за участю батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників), в якому деталізовані права та обов’язки сторін.

    Під час виконання вимог до зарахування на денну форму здобуття освіти вступник підписує правила військового обліку в НСІ НУВГП та пред’являє актуальні оригінали військово-облікових документів (для військовозобов’язаних - військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного; для призовників (у віці від 16 /у рік досягнення 17-річного віку/ до 27 років) - посвідчення про приписку до призовної дільниці) з відміткою (тобто штампом) у військо-обліковому документі про перебування на військовому обліку.

На виконання вимог на зарахування вступник повинен подати до приймальної комісії НСІ НУВГП:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць) - при вступі за денною формою здобуття освіти;
 • копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ та додаток до нього, або витяг з реєстру документів про освіту в ЄДЕБО;
 • копію облікової картки платника податків (РНОКПП);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • інші копії документів, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством.

     Копії документів засвідчує за оригіналами приймальна (відбіркова) комісія. Копії документа, що посвідчує особу, військово-облікового документа, облікової картки платника податків не підлягають засвідченню.