Переклад сайту

Ukrainian Ukrainian

    Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра в 2023 році проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампаніїДенна та заочна форми навчанняЗаочна форма навчання
Початок реєстрації заяв вступників19 липня01 вересня
Закінчення реєстрації заяв вступників18:00 31 липня23 вересня
Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освітуза державним (регіональним) замовлення - не пізніше 05 серпняне пізніше 25 вересня
за кошти фізичних та/або юридичних осіб- не раніше 09 серпня
Виконання абітурієнтами вимог до зарахування:на місця державного (регіонального) замовлення - до 18:00 08 серпняне пізніше 28 вересня
за кошти фізичних та/або юридичних осіб - не раніше 11 серпня
Терміни зарахування вступниківза державним (регіональним) замовленням – не пізніше10 серпняне пізніше 30 вересня
за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 30 серпня
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осібне пізніше 18 серпня
 

 

Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання на старші курси для осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю проводиться в такі терміни:
   

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форми навчання

Початок прийому заяв та документів

01 липня

Закінчення прийому заяв та документів

13 вересня

Виконання абітурієнтами вимог до зарахування

не пізніше 14 вересня

Терміни зарахування

не пізніше 30 вересня

 

ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПОДАЮТЬ ДОКУМЕНТИ

     Під час подання заяви в паперовій формі (якщо заяву в електроній формі подати не можливо) вступник пред’являє особисто оригінали:

 1. Документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 2. Військово-облікового документа для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 3. Документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
 4. Документів (за наявності), які підтверджують право вступника на спеціальні умови участі в конкурсному відборі.   

     До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 1. Копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 2. Копію військово-облікового документа - для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 3. Копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього, або витяг з реєстру документів про освіту в ЄДЕБО;
 4. Копію облікової картки платника податків (РНОКПП);
 5. Мотиваційний лист;
 6. Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

      Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

   Підставою для зарахування особи на навчання є підтвердження вибору місця навчання, виконання вимог до зарахування та укладення договору (контракту) про навчання в НУВГП між НУВГП та вступником (за участю батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників), в якому деталізовані права та обов’язки сторін.

    Під час виконання вимог до зарахування на денну форму здобуття освіти вступник підписує правила військового обліку в НУВГП та пред’являє актуальні оригінали військово-облікових документів (для військовозобов’язаних - військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного; для призовників (у віці від 16 /у рік досягнення 17-річного віку/ до 27 років) - посвідчення про приписку до призовної дільниці) з відміткою (тобто штампом) у військо-обліковому документі про перебування на військовому обліку.

    На виконання вимог на зарахування вступник повинен подати до приймальної комісії НУВГП:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць) - при вступі за денною формою здобуття освіти;
 • копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ та додаток до нього, або витяг з реєстру документів про освіту в ЄДЕБО;
 • копію облікової картки платника податків (РНОКПП);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • інші копії документів, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством.

     Копії документів засвідчує за оригіналами приймальна (відбіркова) комісія. Копії документа, що посвідчує особу, військово-облікового документа, облікової картки платника податків не підлягають засвідченню.