Переклад сайту

Ukrainian Ukrainian

Перелік нормативних актів, які визначають порядок призначення стипендії з 2017 року

1. Положення про стипендіальну комісію у Надслучанському інституті НУВГП

2. Правила призначення академічних стипендій у Надслучанському інституті НУВГП

3. Постанова КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам ВНЗ»

4. Постанова КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1047 «Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах»

5. Постанова КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення»

6. Постанова КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1043 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті МОН для виплати академічних стипендій»

7. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань стипендіального забезпечення

8. Наказ МОН Про затвердження Примірного порядку формування рейтингу успішності студентів, для призначення академічних стипендій