Переклад сайту

Ukrainian Ukrainian

Метою є - забезпечення набуття здобувачами вищої освіти необхідних компетентностей для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю 205 Лісове господарство. Підготовка фахівців, здатних вирішувати виробничі питання зі створення, вирощування, догляду, формування, захисту лісових насаджень, їх інвентаризації та проектування лісогосподарських заходів, використання лісових ресурсів, заготівлі деревини, самостійно приймати проектні рішення і реалізовувати їх на практиці із врахуванням економічних і регіональних аспектів ведення лісового господарства.
Запрошуємо

роботодавців, здобувачів вищої освіти, випускників, представників професійної спільноти та академічних кіл, інших зацікавлених осіб взяти участь в обговоренні проєкту освітньо-професійної  програми.
Ваша участь допоможе забезпечити актуальність, та конкурентоспроможність освітньої програми.

Пряме покликання на обговорення