Переклад сайту

Ukrainian Ukrainian

кандидат технічних наук, доцент ВАК.
1974 р.н. – доцент кафедри гуманітарних та загальнотехнічних дисциплін Надслучанського інституту НУВГП.
У 1993 році закінчив Автотранспортний технікум за спеціальністю “Технічне обслувовування і ремонт автомобілів і двигунів”
У 1998 р. закінчив Українську державну академію водного господарства за спеціальністю “Механізація меліоративних робіт”.
З 1 листопада 2001 року по 1 вересня 2004 року – асистент кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних машин і обладнання;
З 1 вересня 2004 року по 1 вересня 2009 року – старший викладач кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних машин і обладнання; 
З 2003 року по 2009 рік заступник декана механіко-енергетичного факультету
У червні 2008 р. захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Придніпровської державної академії будівництва та архітектури за спеціальністю 05.05.04 "Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт".
З 1 вересня 2009 року по лютий 2019 – доцент кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних машин і обладнання НУВГП;
2019 рік працював на посаді головного механіка Клеванського лісового господарарства.
2019 - 2020 роки працював начальником механічного відділу Міжрайонного управління водного господарства.
З вересня 2020 року по теперішній час - доцент кафедри гуманітарних та загальнотехнічних дисциплін Надслучанського інституту НУВГП.
Основні результати роботи відображені у 35 друкованих працях, з яких 27 наукові статті у фахових виданнях та 4 патентів України на винаходи та корисні моделі.