Переклад сайту

Ukrainian Ukrainian

Ціпан Юлія Романівна

Народилась 17 жовтня 1993 року.
У 2013 році закінчила Березнівський лісотехнічний коледж НУВГП (м. Березне), отримала диплом молодшого спеціаліста "з відзнакою" за спеціальністю "лісове і садово-паркове господарство". 
З 2013 по 2016 рік навчалася у  Білоцерківському національному аграрному університеті (м. Біла Церква) та отримала  диплом бакалавра за спеціальністю "лісове господарство" (2015 р.),  диплом спеціаліста з відзнакою за  спеціальністю "садово-паркове господарство" (2016 р.)
З 2017 року працює у  Надслучанському інституті НУВГП (м. Березне). Працювала на посаді діловода, викладача.
З 2020 року - старший викладач кафедри лісівництва.
У 2020 році  зарахована до аспірантури НУВГП за спеціальністю "Екологія" , тема наукового дослідження "Вплив антропогенних факторів на динаміку ґрунтової мезофауни південно-східної частини Волинського Полісся»
Є автором понад 20 наукових публікацій у вітчизняних та іноземних виданнях. Учасник всеукраїнських та міжнародних конференцій.
Член первинної організації Товариства лісівників України в Надслучанському інституті НУВГП.
Відповідальний секретар приймальної комісії НСІ НУВГП 2023 року.
Журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України в Рівненській області 2023/2024 року. Секція "лісове і садово-паркове господарство".
Має нагороди інституту, університету та подяки.
Керівник переможця МАН ІІІ місце II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в Рівненській області у 2021/2022 навчальному році Наказ Департаменту освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації №69 від 11.04.2022 р. https://man.rv.ua/normatyvna-baza/nakazy-man Пінчук Діана Олегівна, учениця Рівненського навчально-виховного комплексу № 12 Рівненської міської ради, робота «Вплив антропогенних факторів на грунтові характеристики суборів південно-східної частини Волинського Полісся» Відділення екології та аграрних наук Секція «Екологія» 
 
Публікації
 1. Бєдункова О.О., Ціпан Ю.Р., ГРУНТОВА МЕЗОФАУНА ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТУ (ТЕОРЕТИЧНИЙ ОГЛЯД І ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ) Вісник НУВГП.-, Вип. 1. 2021 рік 2. Миронець М.А., Ціпан Ю.Р., ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ЕКОНОМІЧНІ РІШЕННЯ "ІНТЕРНАУКА". Серія "Економічні науки". Випуск 4(48)/2021 3. Бєдункова О.О.; Ціпан Ю.Р., "Первинні дані про ферментативну активність грунту після лісової пожежі" Вісник НУВГП.-, Вип. 3. 2021. 4. Klymenko M.O., Biedunkova O.O., Pryshchepa A.M., Statnyk I.I., Budnik Z.M., Tsipan Yu.R. Primary monitoring of the Helix pomatia population on various elements of the urban ecosystem in the north-western part of Ukraine. Asian Jr. of Microbiol. Biotech. Env. Sc. Vol. 23, No. (4): 2021: 672-681 5. Миронець М.А, Ціпан Ю. Р., Грицюк І. І., Семенюк М. В., АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ВИКОРИСТАННЯ НЕДЕРЕВНИХ РЕСУРСІВ ЛІСУ. Вісник НУВГП.-, Вип. 1(97) 2022. 6. Бєдункова О.О., Ціпан Ю.Р. Просторова мінливість ґрунтової мезофауни залежно від гідротермічних характеристик лісового ґрунту. Вісник НУВГП, 2022. Вип. №2(98). С. 16-25. . 7. Романчук Л.Д., Ціпан Ю.Р., Грицюк В.В., Миронець М.А. ЗМІНИ ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ ГРУНТУ ПІД ВПЛИВОМ АНТРОПОГЕННИХ ФАКТОРІВ. Таврійський науковий вісник. 2022. Вип. 127. 8. Романчук Л.Д., Ціпан Ю.Р. ДИНАМІКА КАТАЛАЗНОЇ АКТИВНОСТІ ҐРУНТУ У ПОСТПІРОГЕННІЙ ЕКОСИСТЕМІ ЛІСУ. Вісник НУВГП.-, Вип. 4 (100) 2022. 9. Буднік З.М., Грицюк В.В., Кондратюк Н.В., Писаренко В.О. Ціпан Ю.Р. Вплив кліматичних факторів на лісові екосистеми Рівненщини. Вісник НУВГП: зб.наук.праць Сільськогосподарські науки. Вип. 2(102). Рівне, 2023. 10. ВОРОН В. П., ФІЗИК І. В., ІВАШИНЮТА С. В., ГРИЦЮК І. І., ЦІПАН Ю. Р., АЕРОТЕХНОГЕННІ ЗМІНИ ЛІСІВ ЗЕЛЕНОЇ ЗОНИ М. РІВНЕ. Вісник НУВГП. Сер. Сільськогосподарські науки: зб. нак. праць. 2023. Вип. 3(103). с. 53- 72.
11. Семенюк М.В., Кондратюк Н.В., Ціпан Ю.Р., Грицюк І.І., Писаренко В.О. «Реставрація та реконструкція «Північноамериканського регіону» у Березнівському державному дендропарку». Вісник НУВГП: зб.наук.праць Сільськогосподарські науки. Вип. 4(104). Рівне, 2023. с. 141-150.
1. Регіональна науково-практична конференція АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИРОДООХОРОННОГО ЗАКОНОДАВСТВА 4 ЧЕРВНЯ 2021 року ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОБЛЕМИ СПАЛЮВАННЯ РОСЛИННИХ ЗАЛИШКІВ Ціпан Ю.Р. 2. ІV-a Міжнародна науково-практична конференція “Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку” 21-22 жовтня 2021 року м. Херсон, Україна Тема доповіді "МІКРОБІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ҐРУНТУ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЛЯНКИ ЛІСОВОГО МАСИВУ". Бєдункова О.О., Ціпан Ю.Р. 3. ХI Міжнародна наукова конференція "Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах" Дніпро, Україна, 10–12 листопада 2021 р. Біомаса ґрунтової мезофауни лісових екосистем на ділянках із різним видом антропогенного навантаження Бєдункова О.О. Ціпан Ю.Р. с.24-25 4. Бєдункова О.О., Ціпан Ю.Р. Агрохімічні та токсикологічні показники екологічного стану ґрунту після лісової пожежі. Науково-інноваційний супровід збалансованого природокористування : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Україна, м. Рівне, 4-5 листопада 2021 р.). [Електронне видання]. Рівне : НУВГП, 2021. 71 с. С. 47-48. 5. Бєдункова О.О., Ціпан Ю.Р. Біомаса ґрунтової мезофауни лісових екосистем на ділянках із різним видом антропогенного навантаження. Материалы XI Международной научной конференции. Биоразнообразие и роль животных в экосистемах. Днепр: Лира, 2021. 86 с. С. 24-25. 6. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Екологія. Довкілля. Енергозбереження» МІКРОБІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ҐРУНТУ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЛЯНКИ ЛІСОВОГО МАСИВУ Полтава 2 – 3 грудня 2021 р. Ціпан Ю.Р., Грицюк І.І., Миронець М.А., Грицюк В.В. 7. Ціпан Ю.Р., Бєдункова О.О. Понятійний апарат екологічності рекреаційного використання лісу. Регіональна науково-практична конференція «Актуальні проблеми природоохоронного законодавства» (10 червня 2022 року, м. рівне, НУВГП). С. 23-25. 8. Всеукраїнська науково-практична конференція «ПРИРОДНО – РЕСУРСНИЙ КОМПЛЕКС ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» м. Березне. 2023 рік. Бєдункова О.О., Ціпан Ю.Р. ҐРУНТОВА МЕЗОФАУНА ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ РЕАКЦІЇ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ НА АНТРОПОГЕННІ ЗМІНИ 9. Всеукраїнська науково-практична конференція «ПРИРОДНО – РЕСУРСНИЙ КОМПЛЕКС ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» м.Березне 16-17 травня 2023 року. [Електронне видання]. Березне : НСІ НУВГП, 2023. 212с. Бєдункова О.О., Ціпан Ю.Р. ҐРУНТОВА МЕЗОФАУНА ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ РЕАКЦІЇ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ НА АНТРОПОГЕННІ ЗМІНИ ст.27
10. Всеукраїнська науково-практична конференція «ПРИРОДНО – РЕСУРСНИЙ КОМПЛЕКС ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» м.Березне 16-17 травня 2023 року. [Електронне видання]. Березне : НСІ НУВГП, 2023. 212с. Семенюк М.В., Ціпан Ю.Р., Нагорний В.О. АНАЛІЗ ДЕНДРОФЛОРИ БЕРЕЗНІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ ст 175.
11. МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ. НАУКА, ОСВІТА ТА СУСПІЛЬСТВО: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ. м. Кременчук, 18.12.2023 р. Кременчук: ЦФЕНД, 2023. 83 с. Семенюк М. В., Ціпан Ю. Р., Івашинюта С. В. "ВСТАНОВЛЕННЯ МОРФОЛОГІЧНИХ ТА ТАКСАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯЛИНИ ШРЕНКА В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ" с 49-51.
12. МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ. НАУКА, ОСВІТА ТА СУСПІЛЬСТВО: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ. м. Кременчук, 18.12.2023 р. Кременчук: ЦФЕНД, 2023. 83 с Семенюк М. В., Ціпан Ю. Р., Ширко Б. Ф. "АНАЛІЗ ДЕНДРОФЛОРИ РЕГІОНУ ЗБІРНИХ ЕКЗОТІВ БЕРЕЗНІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ" с 51-54.