Друк

Кафедра створена у 2008 році. Вона представлена висококваліфікованими спеціалістами з різних галузей гуманітарного та загальнонаукового знання.

На кафедрі працюють:

кандидати педагогічних наук - Крупка О.В., Грицик Т. А., Трохлюк Т. М;

старші викладачі: Єрмаченко М. В., Грицюк І. І.

викладачі: Миронець М. А. Писаренко В. О.

Якість підготовки фахівців, майбутніх бакалаврів  лісового господарства відповідає сучасним вимогам. Велика увага викладачами кафедри приділяється впровадженню інноваційних методів та методик навчання. Навчальний процес здійснюється з урахуванням особистісно-орієнтованого підходу до навчання та спрямований на підготовку високоосвічених, конкурентноспроможних та всебічнорозвинених спеціалістів.

Мета роботи кафедри

- надання студентам глибоких та всебічних знань з основних гуманітарних та загальнотехнічних дисциплін, здійснення освітньої діяльності з підготовки бакалаврів за спеціальністю 205 "Лісове господарство" та напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство»;

- розвиток засобами навчання творчих здібностей студентів, формування в них навичок науково-дослідницької діяльності.

Зміст і напрямки діяльності кафедри

Фахові дисципліни кафедри

Гуманітарного спрямування: історія та культура України, політологія, соціологія, релігієзнавство, правознавство,  українська мова, іноземна мова (англійська).

Загальнонаукового та технічного спрямування: вища математика, нарисна геометрія, економічна теорія, біометрія, основи наукових досліджень, технічна механіка,  бухгалтерський облік, безпека життєдіяльності, цивільний захист, інформатика та комп`ютерна техніка.

Методичні вказівки, видані викладачами кафедри

  1. Граматика англійської мови від теорії до практики для студентів заочного відділення - М.В.Єрмаченко
  2. Методичні вказівки до написання контрольної роботи з англійської мови - М.В.Єрмаченко
  3. Історія України - М.І.Семенчук
  4. Політологія - М.І.Семенчук
  5. Нарисна геометрія - Л.В.Миронець
  6. Правознавство - М.І.Семенчук
  7. Навчально-методичний посібник з Англійської мови - М.В.Єрмаченко
  8. Навчально-методичний посібник з Англійської мови (частина ІІ) - М.В.Єрмаченко
  9. Релігієзнавство - М.І.Семенчук
  10. Вища математика. Диференціювання функцій - Т.А.Грицик

Навчально-матеріальна база кафедри