Переклад сайту

Ukrainian Ukrainian

Оплата за навчання

Одержувач : Національний університет водного господарства та природокористування

Код ЄДРПОУ: 02071116

МФО: 820172

р/р: UA138201720313211002201013871

Банк одержувача: Держказначейська служба України м.Київ

Призначення платежу: Плата за навчання за П.І.Б. студента згідно
договору №___ , спеціальність, курс

ПРИМІТКА

Витяг із договору п.4.4 "Замовник вносить плату за перший курс (рік навчання) впродовж 10-ти днів, після укладення Договору, за другий і наступні навчальні роки оплата здійснюється посеместрово, за перший семестр до 10 вересня, за другий семестр до 20 січня поточного року для студентів всіх форм навчання"


Благодійні внески

Одержувач: Надслучанський інститут НУВГП

Код: 38503405

Р/Р: UA0482017203132210013010

МФО: 820172

Банк одержувача: Держказначейська служба України м.Київ

Призначення платежу: на здійснення видатків, пов’язаних з утриманням інституту.