Надслучанський інститут НУВГП оголошує конкурсний відбір науково-педагогічних працівників