Ukrainian Ukrainian

29.05.2019 р. в ННІ Агроекології та землеустрою НУВГП було проведено відкриту лекцію з дисципліни «Планування лісогосподарського виробництва» для студентів спеціальностей «Лісове господарство» та «Екологія». Організатор – Фізик Ігор Васильович, к.с-г.н. директор Надслучанського інституту НУВГП, доцент кафедри «Екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства» ННІ АЗ НУВГП. Виступив почесний гість, Іван Олександрович Левицький, начальник відділу фінансів, економіки та інвестицій Клеванської ОТГ . Також були присутні Клименко Олександр Миколайович, д.с-г.н., професор; Статник Ігор Іванович, к.с-г.н., доцент, Грицюк Ірина Іванівна, аспірант, заступник директора НСІ НУВГП.

Перелік фахових періодичних видань, які передплачуюються інститутом

Найменування фахового періодичного виданняРік надходженняПосилання
Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість2014-2019http://forest-woodworking.nltu.lviv.ua/en/metadata/
Біоресурси та природокористування2014-2019http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Bio
Лісовий і мисливський журнал2014-2019https://journals.ua/hobbies/lisoviy-i-mislivskiy-journal
Агропромислове виробництво Полісся2017-2019http://naas.gov.ua/content/literatura/1033/
Природа і суспільство. Лісова газета2018-2019http://ekoinform.com.ua/nashividannya/газета-природа-і-суспільство/
Український ботанічний журнал2018-2019http://ukrbotj.co.ua

Ліцензія

Ліцензія

Герб

Прапор

ПЕРЕЛІК

видів публічної інформації, розпорядником якої є

Надслучанський інститут НУВГП

 

 

У Переліку видів публічної інформації, розпорядником якої є Надслучанський інститут НУВГП (далі – Інститут) визначаються види публічної інформації, а також структурні підрозділи інституту, які відповідальні за її розміщення на сайті інституту, а також підготовку інформації за запитом.

 

1. Інформація про Надслучанський інститут НУВГП:

1.1. Функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності Інституту.

1.2. Інформація про організаційну структуру Інституту, прізвища, імена та по батькові, номери службових телефонів ректора, проректорів, керівників підрозділів Інституту.

1.3. Положення про підрозділи Інституту.

1.4. Інформація щодо організації пропускного режиму на об’єктах Інституту.

2. Інформація про діяльність Інституту:

2.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку в Інституті.

2.2. Плани роботи Інституту та звіти про їх виконання.

2.3. Інформація про наради, конференції, семінари, круглі столи, брифінги тощо, що проводяться Інститутом .

3. Інформація про Вчену раду, ректорат, інші колегіальні органи, що створені та діють в Інституті (склад, плани проведення засідань тощо).

4. Розпорядчі документи Інституту (крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом, а також внутрішньоорганізаційних, у тому числі організаційно-штатних розпорядчих документів) .

5. Інформація про доступ до публічної інформації:

5.1. Інформація про систему обліку, види інформації, що знаходиться у володінні Інституту.

5.2. Аналітично-звітна інформація про стан розгляду запитів  в Інституті.

6. Інформація про розгляд звернень громадян в Інституті :

6.1. Графік прийому громадян.

6.2. Порядок прийому громадян.

7. Інформація щодо антикорупційної діяльності:

7.1. Плани заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в Інституті.

7.2. Звіти про виконання цих планів.

7.3. Інформація про вжиті заходи з протидії корупції та осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

8. Інформація з питань планово-фінансової діяльності та матеріального забезпечення:

8.1. Зведені кошториси, зведені плани асигнувань загального та спеціального фонду.

8.2. Фінансові звіти Інституту за відповідний період.

8.3. Інформація, пов’язана з проведенням процедур закупівель, яка підлягає оприлюдненню відповідно до вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель».

9. Інформація про співпрацю Інституту із громадськістю.

10. Інформація з міжнародного співробітництва.

11. Інформація з питань кадрової роботи:

11.1. Інформація щодо вакансій, порядку та умов проходження конкурсу на заміщення вакантних посад.

11.2. Умови прийому та порядок відбору на навчання до Інституту, специфічні вимоги до вступників та порядок їх відбору для вступу.