Ukrainian Ukrainian

    Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра проводиться в такі терміни.

Строки прийому документів:

Етапи вступної кампаніїДенна та заочна форми навчанняЗаочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів10 липня 2019 року12 серпня 2019 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами співбесіди, вступних іспитів, або творчих конкурсів18.00 год. 16 липня02 вересня
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання18.00 год. 22 липня09 вересня
Терміни проведення вступних іспитів17 липня – 22 липня03 вересня – 09 вересня 
Терміни проведення співбесіди17 липня – 19 липня03 вересня – 06 вересня 
Терміни оприлюднення списку рекомендованихна місця державного замовлення - не пізніше 18:00 26 липняне пізніше 12 вересня 
за кошти фізичних та/або юридичних осіб: 
- для відкритих конкурсних  пропозицій не раніше 12:00  01 серпня;
- для небюджетних конкурсних пропозицій не пізніше 26 липня.
Виконання абітурієнтами вимог до зарахування:на місця державного замовлення - не пізніше 18:00 
31 липня
не пізніше 16 вересня 
за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 18:00 
08 серпня
Терміни зарахування вступниківза державним замовленням – не пізніше 12:00
01 серпня 
не пізніше 30 вересня
2019 року
за кошти фізичних та/або юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення – не пізніше 30 вересня
 

 

    Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету (за державним замовленням) здійснюється не пізніше 12:00 20 липня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 10:00 22 липня, а також подати письмову заяву про виключення заяв на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 15:00 22 липня. Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 22 липня.

     Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти здійснюється  не пізніше 09 серпня.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на перший курс (зі скороченим строком навчання) або на другий та третій курси на навчання за освітніми програмами підготовки бакалавра на основі здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, спеціаліста або ступенів вищої освіти бакалавра, магістра проводиться в такі терміни.

Етапи вступної кампаніїДенна та заочна форми навчанняЗаочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів10 липня 2019 року12 серпня 2019 року
Закінчення прийому заяв та документів18.00 год. 22 липня 2019 року08 вересня
2019 року
Терміни проведення фахових вступних випробувань23 липня –30 липня 2019 року09 вересня  - 10 вересня 2019 року
Терміни оприлюднення списку рекомендованихне пізніше 01 серпня 2019 рокуне пізніше 14 вересня 2019 року
Виконання абітурієнтами вимог до зарахування:на місця державного замовлення –
до 18.00 год. 06 серпня 2019 року
не пізніше 17.00 години 
18 вересня 2019 року
за кошти фізичних та/або  юридичних осіб – не пізніше
18.00 години 
08 серпня 2019 року
Терміни зарахування вступниківза державним замовленням – не пізніше 07 серпня 2019 рокуне пізніше
30 вересня 2019 року
за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 30 вересня 2019 року

    ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПОДАЮТЬ ДОКУМЕНТИ

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:
     1. документа, що посвідчує особу;
     2. військово-облікового документа для військовозобов'язаних;
     3. документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
     4. документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
     1. копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»; 
     2. копію військово-облікового документа - для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
     3. копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
     4. копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання;
     5. чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
     Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

      Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування зобов'язані виконати вимоги для зарахування подати особисто оригінали:
     1. документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього;
     2. сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 

    Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).