До приймальної комісії подаються такі документи:

 

  1. Заява встановленого зразка (в паперовій або в електронній формі).
  2. Документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітній ступінь) і додаток до нього.
  3. Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017, 2018 років (оригінал або завірена копія) і інформаційна картка ЗНО - роздруковуються з персональної сторінки на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.
  4. Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
  5. Документ, що засвідчує особу і громадянство вступника (паспорт - копії 1, 2 та 11 сторінки).
  6. Військовий квиток (або посвідчення про приписку до призовної дільниці) для вступників чоловічої статі.
  7. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
  8. Документи, що дають право на пільги.

Строки прийому документів:

Прийом заяв  на основі ПЗСО:

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форми навчання

Заочна форма навчання

1

2

3

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2018 року

13 серпня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами співбесіди, вступних іспитів

18.00 год.

20 липня 2018 року

04 вересня

2018 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

18.00 год.

26 липня 2018 року

11 вересня

2018 року

Терміни проведення вступних іспитів

21 липня -26 липня

2018 року

05 вересня  - 11 вересня

2018 року

Терміни проведення співбесіди

21 липня -23 липня

2018 року

05 вересня – 08 вересня

2018 року

Терміни оприлюднення рейтингового списку

не пізніше

 01 серпня 2018 року

13 вересня 2018 року

Виконання абітурієнтами вимог до зарахування:

на місця державного замовлення - до 18.00 години 06 серпня 2018 року

не пізніше

17.00 години

18 вересня 2018 року

за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше 18.00 години

10 серпня 2018 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 12.00 години  07 серпня 2018 року

не пізніше 30 вересня

2018 року

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення – не пізніше 30 вересня 2018 року

 

Списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням оприлюднюються не пізніше 12.00 години 24 липня. Такі вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18.00 години 25 липня, а також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 12.00 години 26 липня. Зараховані особи впродовж 26 липня виключаються з конкурсу на інші місця державного замовлення.

Прийом заяв на основі здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, спеціаліста або ступенів вищої освіти бакалавра, магістра проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форми навчання

Заочна форма навчання

1

2

 

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2018 року

13 вересня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів

18.00 год.

24 липня 2018 року

04 вересня 2018 року

Терміни проведення фахових вступних випробувань

25 липня -31 липня

2018 року

05 вересня – 12 вересня2018 року

Терміни оприлюднення рейтингового списку

не пізніше 12 години

01 серпня 2018 року

13 вересня 2018 року

Виконання абітурієнтами вимог до зарахування:

на місця державного замовлення - до 12.00 год. 06 серпня 2018 року

не пізніше 17 години

18 вересня 2018 року

за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше 18.00 години

10 серпня 2018 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 07 серпня 2018року

не пізніше 30 вересня 2018 року

за кошти фізичних та юридичних осіб –не пізніше 30 вересня 2018 року